Info dla pracodawcy

Jeżeli szukają Państwo pracowników, oferujemy bezpłatną możliwość przeszkolenia i przygotowania kandydatów zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Zapewnimy również finansowanie stażu lub praktyk przygotowujących do zatrudnienia w Państwa firmie. Nie będzie to związane z żadnymi kosztami z Państwa strony. Uzyskaliśmy gwarancje finansowania szkolę i staży z funduszy unijnych. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa i Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka. Do współpracy z Państwem zaprosimy osoby wychodzące z bezdomności, które mają uregulowaną sytuacje życiową i dobrze rokują w procesie readaptacji społecznej i zawodowej. Przy doborze kandydatów będzie Państwa wspiera nasza kadra merytoryczna oraz psycholog. Zatrudniając skierowane przez nas osoby wezmą Państwo udział w inicjatywie, której skuteczność w zakresie tworzenia bardziej otwartego rynku pracy, wyrównywania szans i wsparcia aktywizacji zawodowej, jest znana w całej Unii Europejskiej. Od firm uczestniczących w projekcie PROM oczekujemy gorsetowości zatrudnienia kandydatów na co najmniej 3 miesiące. W okresie szkolenia, stażu i pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia, zapewnimy merytoryczne wsparcie dla pracownika i pracodawcy. Państwa firma będzie promowana jako współuczestnik projektu oraz jako pracodawca wrażliwy społecznie, wśród naszych partnerów, sponsorów i beneficjentów, a także w środowisku lokalnym - z wykorzystaniem rozmaitych środków przekazu, m.in. strony internetowej, tablicy LED przy ul. Marywilskiej 44a.

Paweł Tomaszewski, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Model w Warszawie.
W mojej branży bardzo ważny jest dobór pracowników, bo to od nich zależy dobra marka każdej szkoły jazdy. Dlatego dostać się do pracy w naszej firmie nie jest łatwo, a nowi pracownicy są szczególnie bacznie obserwowani. Marcin zaczynał u nas od roznoszenia ulotek. Zwróciłem na niego uwagę, bo był niezwykle obowiązkowy i rzetelny. Stopniowo zacząłem powierza mu coraz poważniejsze zadania. Kiedy zwolniło się miejsce w biurze firmy, zaproponowałem mu, żeby zajął się sprawami administracyjnymi. W tej chwili Marcin prowadzi dwa biura naszego ośrodka. Cenie go za jego uczciwą, sumienną i obowiązkową. Nie mam zastrzeżeń do jego pracy. Myślę, że każdemu warto dać szanse, chociaż na pewno trzeba poznać człowieka, zanim obdarzy się go zaufaniem. Tak właśnie zrobiłem w przypadku Marcina i nie żałuje to dobry pracownik!
Marcin, pracownik administracyjny w Ośrodku Szkolenia Kierowców Model w Warszawie
Do moich obowiązków należy rozliczanie instruktorów z kart kursantów, prowadzenie kasy, wydawanie dokumentów osobom, które ukończyły kurs i wiele innych zadań w biurze. Jeszcze mieszkając w Centrum Pomocy Bli1niemu skończyłem szkołę średnią i zacząłem pracować. Usamodzielniłem się, obecnie wynajmuje mieszkanie pod Warszawą. Jestem zadowolony ze swojej pracy. Szybko przyuczyłem się do nowych obowiązków, nie sprawiają mi problemu. Zarobki też są satysfakcjonujące. W mojej pracy ważne są kontakty z lud1mi, a ponieważ jestem osobą komunikatywną, to dobrze sobie radze. Osoby, którym pomagamy, najbardziej potrzebuję pracy. Daje ona poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, pomaga wyjściu z bezdomności. Nieraz byliśmy świadkami sukcesów naszych klientów. Ich cechy, takie jak odporność na stres, wytrzymałość, łatwość adaptowania się do trudnych warunków, pomagając im zachować prace i wytrwać w postanowieniu naprawienia swojego życia. Warto dać im szanse!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego