Opis projektu
Projekt PROM realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa i Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego powierzono nam zadanie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. Projekt PROM oferuje wsparcie osobom bezdomnym korzystającym z pomocy Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, a także zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkującym na terenie dzielnicy Białołęka oraz innych dzielnic Warszawy. Kadra projektu, na podstawie pozyskanych od pracodawców ofert pracy, zaprasza osoby korzystające z pomocy CPB MONAR MARKOT oraz OPS do ubiegania się o wolne stanowiska. Wybranym kandydatom zapewniamy wsparcie mające skutecznie przygotowała ich do podjęcia i utrzymania pracy, a także wyrównała ich szanse na rynku pracy. Działając na podstawie indywidualnie opracowanego planu kariery zapewniamy w szczególności możliwość podjęcia nauki zawodu odpowiedniego dla danego stanowiska i pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki, a także pomoc w kontakcie z pracodawcą. Ponadto, dzięki wsparciu unijnemu, utworzyliśmy ośrodek informacyjno- aktywizacyjny „Laboratorium Pracy”. Będzie on funkcjonował również po zakończeniu projektu, zapewniając dostęp do Internetu, sprzętu komputerowego i telefonu - w celu ułatwienia naszym podopiecznym poszukiwania i utrzymania pracy.

Nasi partnerzyProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego<