dla uczestników

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn spełniających następujące kryteria:

• brak zatrudnienia

• zagrożenie wykluczeniem społecznym,

• wiek 18-65
,
• pobyt na terenie Warszawy,

• ukończony podstawowy program reintegracji społecznej w przypadku klientów Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT (np. ukończony podstawowy program terapii uzależnień, uregulowane sprawy prawne, odtworzone dokumenty, uregulowana sytuacja zdrowotna) LUB posiadanie rekomendacji OPS Warszawa Białołęka dla osób nie korzystających z pomocy CPB MONAR-MARKOT.

Informacje o ofertach pracy oraz o możliwośćści udziału w projekcie można uzyskała w Laboratorium Pracy na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT przy ul. Marywilskiej 44a w Warszawie.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Rekomendacja-OPS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego