Kontakt

Biuro projektu
• Centrum Pomocy BliŸźniemu MONAR-MARKOT
• ul. Marywilska 44a 03-042 Warszawa
• tel/fax: 22 676 99 97


PROM: projekt wsparcia osób bezdomnych na rynku pracy (POKL.07.02.01-14-096/11)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego